#SmallNationBigIdeas – Video Series

Welsh Science Tackling Climate Change: Wales was the first Parliament in the World to declare a Climate Emergency. Over the last 20 years, this agile, internationally-facing nation of ~3 million people has provided a blueprint for global sustainability. Integral to Wales’ leadership is its community of specialised researchers: a community that punches far above its weight. Glimpse into the world of these researchers as they tackle the Earth’s Climate Emergency in the #SmallNationBigIdeas video series.

Gwyddonwyr Cymru yn Taclo Newid Hinsawdd: Cymru oedd Senedd gyntaf y Byd i ddatgan Argyfwng Hinsawdd. Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae’r genedl chwim a mentrus hon o ~3 miliwn o bobl wedi darparu glaslun ar gyfer cynaliadwyedd byd-eang. Seilir arweiniad Cymru ar ei hymchwilwyr arbenigol: cymuned sy’n cyflawni ym mhell du hwnt i’w maint. Cymerwch gip ar fyd yr ymchwilwyr hyn wrth iddynt daclo Argyfwng Hinsawdd y Ddaear yn y gyfres #CenedlFechanSyniadauMawr.